Suomen Kolposkopiayhdistys ry jakaa tutkimus- ja matka-apurahoja

21.11.2023

Haettava apuraha on 3000 eur suuruinen. Se voidaan myöntää väitöskirjaan tähtäävään tutkimukseen, joka käsittelee kolposkopiaa, tai muuhun kolposkopian laadun kehittämiseen pyrkivään tutkimukseen. Apurahaa voivat hakea Suomen Kolposkopiayhdistyksen varsinaiset jäsenet, poislukien hallitukseen jäsenet.

Lisäksi haettavana on kongressimatkaa tai klinikkavierailua varten korkeintaan neljä 500 €:n matka-apurahaa. Matka-apurahan hakemista koskevat samat ehdot kuin tutkimusapurahaa.

Vapaamuotoiseen hakemuksessa tulee ilmoittaa selkeästi, mitä apurahaa hakemus koskee. Hakemuksen (1 sivu) liitteeksi tulee liittää hakijan lyhyt ansioluettelo (1-2 sivua) ja tutkimussuunnitelma (1-2 sivua). Hakemus pyydetään lähettämään 19.12.2023 mennessä sähköpostin liitteenä Suomen Kolposkopiayhdistyksen sihteerille Marja Simojoelle (marja.simojoki@pohde.fi); sähköpostin otsikoidaan ”SKY apuraha 2024”. On toivottavaa, että liitetiedostona lähetettävä hakemus toimitetaan pdf-muotoisena ja tiedosto on nimetty hakijan mukaan. Apuraha luovutetaan saajalleen SKY:n vuosikokouksessa Helsingissä 19.1.2024.

Apurahan saajalta edellytetään vuoden 2024 loppuun mennessä noin 200 sanan raporttia apurahan käytöstä.

 

Helsingissä 19.11.2023

Suomen Kolposkopiayhdistys ry:n hallitus