Kolposkopiasertifikaatti

Suomen Kolposkopiayhdistys ry. on tehnyt EFC:n kriteerien mukaisen kolposkopiakoulutusohjelman. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2016 varmistamaan osaltaan suomalaista kohdunkaulan syövän ehkäisyohjelmaa ja sen laadun ylläpitoa.

Potilaiden hyvän hoidon takia kolposkopistien on oltava teknisesti ja diagnostisesti päteviä ja heillä täytyy olla myös hyvät vuorovaikutustaidot. Suomi on ollut yksi edelläkävijämaista kolposkopiakoulutuksessa.

Koulutusohjelman on tarkoitus antaa koulutettaville tarvittava ydintieto ja -taidot kolposkopiatutkimusten itsenäiseen toteuttamiseen sekä auttaa koulutettavia henkilökohtaisten ja ammatillisten ominaisuuksien kehittämisessä, jotta he saavuttaisivat pätevyyden kolposkopisteina. Pätevyyden merkiksi koulutettavalle myönnetään hyväksytyn koulutuksen jälkeen SKY:n kolposkopiasertifikaatti. Kolposkopiasertifikaatti pitää päivittää neljän vuoden välein.

Kohdunkaulan syövän seulonnan laatukäsikirjan mukaan kolposkopiayksiköllä tulisi olla vastaava lääkäri, jolla on kolposkopistin koulutus ja sertifikaatti.

PDF-liitteessä on kuvattu koulutuksen sisältö ja vaatimukset, joita on tarkastettu SKY:n hallituksen toimesta keväällä 2024.

Sertifikaatin myöntää Suomen Kolposkopiayhdistyksen hallitus.

Sertifikaatti ja sen uusiminen edellyttää 50 € maksua Suomen kolposkopiayhdistykselle. Raha käytetään sertifiointiorganisaation ylläpitoon.

PDF-tiedostoSKY kolposkopiasertifikaatti 16.4.2024.pdf (216 kB)
Kolposkopiakoulutuksen sisältö, vaatimukset ja sertifiointiohjeet sekä ohjeen sertifikaatin uusintaan.