Suomen Kolposkopiayhdistys ry

Suomen Kolposkopiayhdistys on paljon vartijana yrittäessään vaalia kohdunkaulasyövän ennaltaehkäisyä maassamme. Kohdunkaulasyövän seulonta ja ennaltaehkäisy on yksi suomalaisen lääketieteen menestystarinoista.

Ensimmäiset havainnot HPV-viruksen ja kohdunkaulasyövän välisestä yhteydestä esitettiin 1970-luvulla. Tutkimuksen eturintamassa olivat HYKS:n Naistenklinikan lääkärit Esko Purola ja Eeva Savia , jotka julkaisivat havaintonsa koilosytoosin ja HPV-viruksen välisestä yhteydestä Acta Cytologicassa vuonna 1977. Nämä eturivin tutkijat olivat myös perustamassa Suomen Kolposkopiayhdistystä. Mukana olivat lisäksi Ervo Vesterinen, Totte Wahlström ja Bengt Meyer.

Yhdistys perustettiin, koska oli tarve edistää kolposkopian kehitystä ja koulutusta maassamme sekä kehittää yhteistyötä tällä alueella toimivien eri erikoisalojen lääkäreiden kesken. Perustaminen tapahtui Naistenklinikalla Helsingissä ja yhdistys rekisteröitiin 27.3.1986. Viime vuosina jäseniä on ollut noin 130. Edellä mainittujen perustajajäsenien lisäksi yhdistyksessä on toiminut useita hyvin ansioituneita tutkijoita, joista mainittakoon professori Jorma Paavonen ja dosentti Pekka Nieminen.

Yhdistyksen viime vuosien suurin ponnistus on ollut Käypä Hoito-suositus aiheesta ”Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset - diagnostiikka, hoito ja seuranta”. Ensimmäinen versio suosituksesta julkaistiin vuonna 2006 ja suosituksen päivitys tehtiin vuonna 2011. Suositus on perusteellinen alkaen kohdunkaulasyövän seulonnoista ja päätyen diagnostiikan kautta hoitoihin ja seurantaan.

Yhdistyksemme on ollut huolissaan kohdunkaulasyövän seulonnoista. Pyrittäessä mahdollisimman edulliseen hintaan, on kilpailutuksessa mielestämme unohdettu laadulliset ja tutkimukselliset näkökannat. Vaikka Suomessa on pystytty organisoidulla seulonnalla vähentämään 80% kohdunkaulasyövän sairastavuutta, tilanne maailmalla muuttuu nopeasti. Uudet HPV-testiin perustuvat seulonnat ovat osoittautuneet paremmiksi havaitsemaan vakavia (CIN2+) kohdunkaulasyövän esiasteita kuin perinteinen papa-seulonta. Säilyttääksemme asemamme seulonnan mallimaana meidän täytyy panostaa tutkimuksiin HPV-pohjaisista seulontamenetelmistä omassa maassamme. Toinen HPV-testeihin perustuvaan seulontaan siirtymistä puoltava tekijä on  HPV-rokotuksen käyttöönotto tulevaisuudessa, koska sen myötä papa-muutokset ja syövän esiasteiden määrä tulevat merkitsevästi vähenemään. Yhdistys pyrkii edistämään uusia diagnoosi-, tutkimus- ja hoitomenetelmien käyttöönottoa maassamme ja alalla tapahtuvaa tutkimusta.

Yhdistyksen erityisenä tavoitteena on kolposkopiataitojen opettaminen sairaalalääkäreille sekä erikoislääkäreiden taitojen ylläpito. Sitä varten Käypä Hoito-suosituksen osana on verkkokurssi, jossa aloitteleva lääkäri voi katsoa miten esimerkiksi sähkösilmukkahoito tehdään oikein. Mukana on interaktiivisia kolposkopiatapauksia, joissa voi itsenäisesti harjoitella kolposkopiamuutosten arviointia ja biopsioiden ottoa. Lisäksi mukana on testi, jossa on kysymyksiä Käypä Hoito-suositukseen liittyen.

Yhä tärkeämmäksi on tullut kansainvälinen yhteistyö. Yhdistyksemme on European Federation for Colposcopy (EFC) jäsen. Dosentti Pekka Nieminen on ollut mukana laatimassa EU:n käsittäviä seulonta- ja hoitosuosituksia. Ensivuonna hän ottaa vastuun EFC-koulutuksesta . Oma Käypä Hoito suosituksemme on yhtenäinen eurooppalaisten suositusten kanssa.

Toivomme mukaamme kaikkia alasta kiinnostuneita kollegoja.