Kolposkopiayhdistyksen vuosikokous 19.1.2018, kts. ohjelma Koulutus sivulta