Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hakemuksesta hallituksen päätöksellä suomalaisia ja ulkomaalaisia lääkäreitä. Yhdistyksen koko jäsenluvusta saa kuitenkin  enintään yksi kolmasosa olla ulkomaalaisia.

Hallituksen yksimielisellä päätöksellä varsinaisiksi jäseniksi voidaan kutsua myös muita yksityisiä henkilöitä.

Jäsenmaksun suuruus on 40 €. Se peritään vuosittain Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä liittymislomakkeen. Lisätietoja saat tarvittaessa sihteeriltä (liina.vehkaoja@fimnet.fi)